RS: Neto dobit MKO na polugodištu 8,18 miliona KM, rast za 38%

0
2166
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Mikrokreditne organizacije u Republici Srpskoj (11 mikrokreditnih društava – MKD i 3 mikrokreditne fondacije – MKF) iskazale su u prvom polugodištu 2019. ukupnu neto dobit od 8,18 miliona KM, što je za 38% više nego na kraju prvog polugodišta 2018. godine. Pri tome je neto dobit MKD iznosila 8,03 miliona KM, a neto višak prihoda nad rashodima MKF je iznosio 150 hiljada KM.
Najveću dobit ostvarila su dva banjalučka mikrokreditna društva: MKD Mikrofin u iznosu od blizu 5,66 miliona KM i MKD FinCredit od 1,14 miliona KM, dok su pad dobiti imali MKD Moneda (-480.000 KM), te MKF Prodest (-2.000 KM) i MKF Delta-Plus (-1.000 KM).
Prema podacijama Agencije za bankarstvo RS, koja nadizire i rad mikrokreditnog sektora, ukupna bruto aktiva MKO sa sjedištem u RS je iznosila 329,88 miliona KM i veća je za 19,42 miliona KM ili za 6% u odnosu na kraj 2018. godine.
Bruto krediti su iznosili 272,76 miliona KM i rasli su po stopi od 8% ili za 19,55 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 263,09 miliona KM ili 96,46% ukupnih kredita.
Dospjela potraživanja iznosila su 1,9 miliona KM ili 0,7% ukupnih kredita.
Kapital MKO na polugodištu 2019. iznosio je ukupno 118,60 miliona KM i porastao je za 7% ili za 8.18 miliona KM u odnosu na kraj 2018. godine, a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 117,68 miliona KM i MKF od 927 hiljada KM.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite MKO iznosila je 22,67%, što je pad od 1,95% u odnsou na 2018. godinu.
Mikrokreditne organizacije RS zapošljavale su na kraju prvog polugodišta 2019. ukupno 490 radnika što je za 12% više u odnosu na kraj 2018. godine.