RS: Od 1. janura 2020. mogućnost dodatne štednje za dobrovoljnu penziju

0
702
Potpisan Ugovor o pristupanju EPF-u i organizovanju penzijskog plana Vlade Republike Srpske (Foto: Vlada RS)

Od 1. januara 2020. godine će svi radnici čije se plate finansiraju iz budžeta Republike Srpske imati mogućnost štednje za dodatnu penziju.
Ova mogućnost je stvorena potpisivanjem Ugovora o organizovanju penzijskog plana Vlade Republike Srpske kao i Ugovora o pristupanju Evropskom dobrovoljnom penzijskom fondu (EPF). Potpise na ugovore su stavili generalni sekretar Vlade RS Siniša Karan, te predstavnici republičkih sindikata – sindikata uprave, obrazovanja, nauke i kulture, pravosuđa, lokalne samouprave, uprave i javnih službi, radnika unutrašnjih poslova, kao i direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom Tomaž Završnik.
Ugovori se odnose na sve radnike čije se plate isplaćuju iz budžeta, a Vlada će za sve koji postanu članovi Fonda uplaćivati 20 konvertibilnih maraka mjesečno. Ovaj iznos neće uticati na njihova postojeća primanja, a svako od njih će, ako to želi i u skladu sa mogućnostima, moći i da uveća iznos uplate na lični račun u EPF-u i tako iskoristi poreske olakšice.
“Odluka da se organizuje penzijski plan za sve zaposlene kojima se plate isplaćuju iz budžeta Republike Srpske je korak dalje ka razvoju i promovisanju dobrovoljnog penzijskog sistema. Na ovaj način RS, osim što prati trend ekonomski razvijenih zemalja u oblasti razvoja dobrovoljnog penzijskog sistema, pokazuje opredijeljenost za razvoj novog vida štednje – štednje za penziju. Integritetom naših osnivača – Evropske banke za obnovu i razvoj, Skupne pokojninske družbe – članice Triglav grupe i Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, garantujemo da ćemo odgovorno čuvati i sa povjerenjem postupati danas da bismo kreirali bolje i sigurnije sutra”, izjavio je Tomaž Završnik, direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.
Dobrovoljna dodatna penzija će u dugom roku rasteretiti državna davanja, jer Evropski dobrovoljni penzijski fond pruža priliku građanima da preuzmu odgovornost za svoje prihode u starosti, dobrovoljno i u skladu sa sopstvenim mogućnostima. Fond pruža mogućnost i svim poslodavcima da se ponašaju dodatno odgovorno i prema svojim zaposlenima i prema zajednici u kojoj posluju.
“Evropski dobrovoljni penzijski fond sa radom je počeo krajem 2017. godine i tada je i zvanično zaživio treći stub penzijskog sistema u Republici Srpskoj. Zadovoljni smo rastom broja članova i razvijanjem svijesti o neophodnosti štednje za treće doba – sve je veći interes i uključenje građana u Fond – što individualno, što putem penzijskih planova koje organizuju poslodavci. Svi poslodavci u RS-u, još od kraja 2017. godine, imaju mogućnost organizovanja penzijskih planova za svoje zaposlene. Jedan od naših glavnih ciljeva je edukacija svih građana RS o dobrovoljnoj dodatnoj penziji – treći stub za treće doba”, izjavila je Gordana Drobnjak, izvršni direktor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.