RS: Ostvarene investicije u 2020. veće za 9,2%

0
301
Direktna strana ulaganja u BiH iznosila su 1,2 milijarde KM u 2022. godini

Investiciona aktivnost u 2020. godini veća je za 9,2% u odnosu na 2019. godinu. Ostvarene investicije poslovnih subjekata, čije je sjedište u Republici Srpskoj u 2020. iznosile su 1 milijardu i 954 miliona KM, dok su izvršene isplate za investicije iznosile milijardu i 846 miliona KM.
U pogledu raspodjele po djelatnostima, najviše investicija je skoncentrisano u djelatnosti Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje, kao posljedica velikih ulaganja u puteve u Republici Srpskoj, saopšteno je iz Zavoda za statistiku RS.
Najznačajniji doprinos rastu investicija u 2020. godini dala su velika ulaganja u puteve i bolnice. Upravo zbog značajnih ulaganja u niskogradnju, područje djelatnosti Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje zauzima najznačajnije mjesto u strukturi ostvarenih investicija, prema djelatnosti investitora, sa 22,4%.
RS je realizovala i velika ulaganja u bolničke kapacitete, što je dovelo do rasta područja Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada za 132,1%.
U strukturi investicionih ulaganja prema djelatnosti investitora najviše učestvuju Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje sa 22,4,%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada sa 13,9%, Građevinarstvo sa 13,6% i Prerađivačka industrija sa 12,8%.