RS: Pad industrijske proizvodnje u maju za 1,6% u odnosu na april

0
275
Na ino-tržištu promet industrije porastao 8,5%, a na domaćem tržištu pao za 1,1%

Ukupna industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u maju u poređenju sa aprilom 2022. manja je za 1,6%, dok je u poređenju sa majem 2021. godine veća za 10,3%.
U maju u odnosu na april 2022. godine desezonirana proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju veća je za 21,3%, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 5,4%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 7,8% i energije za 10,4%.
U maju 2022. u odnosu na maj 2021. godine kalendarski prilagođena proizvodnja energije veća je za 18,1%, intermedijarnih proizvoda za 15,2%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 10,5%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,0%, dok je proizvodnja kapitalnih proizvoda manja za 3,6%.
Prema područjima KD BiH 2010, desezonirana industrijska proizvodnja u maju u poređenju sa aprilom 2022. godine u području Prerađivačka industrija bilježi pad od 0,2%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija pad od 5,8% i u području Vađenje ruda i kamena pad od 6,8%.
Industrijska proizvodnja u maju 2022. u poređenju sa majem 2021. godine u području Vađenje ruda i kamena bilježi rast od 26,3%, u području Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija rast od 12,2% i u području Prerađivačka industrija rast od 8,3%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.

Broj zaposlenih u industriji u maju veći za 1,1%

Broj zaposlenih u industriji u maju 2022. u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 1,1%, u odnosu na prosječan mjesečni broj zaposlenih u 2021. godini za 0,7%, i u odnosu na april 2022. godine veći je za 0,1%. Broj zaposlenih u industriji u periodu januar-maj 2022. godine, u poređenju sa istim periodom prošle godine, veći je za 1,2%.