RS: Pad proizvodnje u građevinarstvu u drugom kvartalu za 0,4%

0
324
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je za 8,6%, a na objektima visokogradnje manja za 6%

Ukupna proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u drugom tromjesečju tekuće godine u poređenju sa prethodnim kvartalom manja je za 0,4%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 0,2%, dok je na objektima niskogradnje manja za 0,8%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u drugom tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa drugim tromjesečjem 2019. godine, manja je za 3,8%.
Prema vrsti građevinskih objekata u tom periodu je proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje smanjena za 1,7%, a na objektima niskogradnje za 5,2%.