RS: Pad proizvodnje u građevinarstvu za 8,5 posto

0
72
Pad proizvodnje na objektima visokogradnje za 7,6%, a u niskogradnji za 9,1%

Ukupna proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u četvrtom tromjesečju 2023. godine, u poređenju sa četvrtim tromjesečjem 2022. godine, manja je za 8,5%. Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje manja je za 7,6% i na objektima niskogradnje manja je za 9,1%.
Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u četvrtom tromjesečju 2023. godine, u poređenju sa prethodnim tromjesečjem manja je za 1,6%. Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje manja je za 0,9% i na objektima niskogradnje manja je za 2,2%, saopćio je Zavod za statistiku RS.