RS: Pad prometa trgovine na malo u novembru za 5,1%

0
17
Promet u trgovini gorivima i mazivima manji je čak 20,1 posto

Ukupan promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u novembru u odnosu na oktobar 2023. godine, posmatran u tekućim cijenama manji je za 5,1%, dok je u stalnim cijenama manji za 3,5%.
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom, posmatran u tekućim cijenama, veći je za 11,4%, dok je promet u trgovini gorivima i mazivima manji za 20,1%.
Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-novembar 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine nominalno je veći 9,7%, dok je realno veći za 7,6%.
Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u novembru 2023. u odnosu na oktobar ove godine, posmatran u tekućim cijenama veći je za 1,3%, a u stalnim cijenama veći je za 1,5%, saopćio je Zavod za statistiku RS.