RS: Pad prometa u trgovini na malo u avgustu za 1,6%

0
670
Rast prometa u trgovni na malo u junu

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u avgustu u odnosu na juli 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 1,3%, dok je u stalnim cijenama promet manji za 1,6%.
Indeks prometa trgovine na malo u avgustu 2020. godine ostvario je nominalni rast od 30,5%, a realni indeks za 37,5% u odnosu na baznu 2015. godinu, podaci su Zavoda za statistiku RS.