RS: Dobit mikrokreditnog sektora na polugodištu 9,7 miliona KM, rast 21%

Ukupna aktiva MKO sa sjedištem u Republici Srpskoj iznosila je 438,5 miliona KM i veća je za 2%

0
653
Osnovni pokazatelji poslovanja mikrokreditnog sektora RS u prvom polugodištu 2021.

Mikrokreditni sektor Republike Srpske u prvom polugodištu 2021. poslovao je s neto dobiti od 9,7 miliona KM što je više za 21% ili za 1,7 miliona KK u odnosu na prvih šest mjeseci 2020. godine.
Rezultat je to iskazane neto dobiti kod deset mikrokreditnih društava (MKD) u ukupnom iznosu od 10,7 miliona KM, odnosno gubitka kod jednog MKD u iznosu od 1 milion KM i iskazanog manjka prihoda nad rashodima mikrokreditnih fondacija (MKF) u ukupnom iznosu od 61 hiljadu KM (neto višak prihoda nad rashodima kod jedne MKF u iznosu od 8 hiljada KM i neto manjka prihoda nad rashodima kod jedne MKF u iznosu od 69 hiljada KM).
Inače, u okviru mikrokreditnog sektora RS je na kraju prvog polugodišta 2021. poslovalo 13 mikrokreditnih organizacija (MKO), od toga 11 MKD, koje kao profitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 50 hiljada KM i 2 mikrokreditne fondacije (MKF) koje kao neprofitne organizacije mogu plasirati mikrokredite maksimalno do 10 hiljada KM.
Prema podacima Agencije za bankarstvo RS za prvih šest mjeseci 2021. godine, ukupna aktiva (bruto) MKO sa sjedištem u Republici Srpskoj je iznosila 438,5 miliona KM i veća je za 2% ili za 9,8 miliona KM u odnosu na kraj 2020. godine.
Aktiva po zaposlenom na nivou MKO sa sjedištem u RS-u iznosila je 757,3 hiljade KM (2020: 770,9 hiljade KM) i manja je za 1,8% u odnosu na 2020. godinu.
Bruto krediti su iznosili 371,4 miliona KM ili 85% ukupne bruto aktive i rasli su po stopi od 6% ili za 22,6 miliona KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 354,3 miliona KM ili 95,4% ukupnih kredita.
Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite MKO je 31,94% i veća je za 8,39 procentnih poena u odnosu na 2020. godinu.
Rast kreditne aktivnosti evidentan je kod osam MKD i to kod četiri MKD sa rastom po stopi u rasponu od 3% do 9% i kod četiri MKD sa rastom po stopi od 17% do 35%. Kreditni portfolio kod dva MKD bilježi pad po stopi od 1%, dok je vrijednost kreditnog portfolija kod jednog MKD na približno istom nivou kao i na kraju 2020. godine. Smanjenje kredita evidentno je kod obje MKF sa padom po stopi od 0,6% i 12% u odnosu na kraj 2020. godine.
Kapital MKO (kapital MKD i ulozi MKF) iznosio je ukupno 149,1 milion KM ili 35% pasive sa rastom od 7% ili za 9,5 miliona KM u odnosu na kraj 2020. godine, a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 148 miliona KM i uloge MKF u iznosu od 1,1 milion KM.
MKO sa sjedištem u RS-u zapošljavale su na kraju juna 2021. ukupno 579 radnika, što je više za 4% ili za 23 radnika u odnosu na kraj 2020. godine.
Takođe, u RS-u je poslovalo je i devet МКО (7 MKF i 2 MKD) čije je sjedište u Federaciji BiH, koje su zapošljavale ukupno 343 radnika (2020: 342 radnika).

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here