RS: Porodilje će dobivati 500 KM za opremu novorođenčeta

0
289
Povećanje finansijskih izdvajanja na ime prava na pomoć za opremu novorođenčeta

Sve porodilje na području Republike Srpske od 1. januara imaju pravo na pomoć za opremanje novorođenčeta u iznosu od 500 KM. Do sada je ta pomoć iznosila 250 KM.
Ove izmjene uslijedile su nakon što su krajem 2021. godine usvojene dopune Zakona o dječijoj zaštiti koji je stupio na snagu početkom 2022. godine. U Zakonu je navedeno da pravo na pomoć za opremu novorođenčeta može ostvariti majka koja ima prebivalište u RS, odnosno ukoliko otac djeteta ima prebivalište u RS-u najmanje godinu prije rođenja djeteta.
Ovim Zakonom se prvi put uvodi pravo na dječji dodatak za prvo dijete, te se povećava iznos dodatka. Osnovica za pravo na dječji dodatak je najniža plata u RS-u iz prethodne godine, koja je iznosila 540 KM.
Visina prava na dodatak na djecu za prvo, drugo i četvrto dijete utvrđuje se u iznosu od 18 posto od osnovice, za treće dijete u iznosu od 26 posto od osnovice, a za djecu osjetljive kategorije u iznosu od 32 posto od osnovice.
Prema riječima premijera RS Radovana Viškovića, sada će naknada biti 97 KM za prvo i drugo dijete, za treće 140 KM a za četvrto 97 KM. Uvećanje u budžetu po ovom osnovu iznosi oko 20 miliona KM na godišnjem nivou.