RS: Potrošačke cijene u aprilu niže 0,7%, godišnja inflacija 0,6%

0
453
U maju u odnosu na april indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,1%

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Republici Srpskoj, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u aprilu 2021. u odnosu na prethodni mjesec u prosjeku su niže za 0,7%, dok su u poređenju sa aprilom prošle godine u prosjeku više za 0,6%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u osam, niže cijene u dva, dok su cijene u dva odjeljka ostale nepromijenjene, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Najveći godišnji rast cijena u aprilu 2021. zabilježen je u odjeljku Prevoz 5,6%, zbog viših cijena u grupi Goriva i maziva od 10,2%, zatim kod Alkoholnih pića i duhana od 1,7%, zbog viših cijena u grupi Duhan od 2,1%, zatim kod Stanovanja od 0,6%, zbog povećanja u grupi Tečna goriva od 9%, potom u odjeljku Namještaj i pokućstvo od 0,5%, zbog viših cijena u grupama Veći alati i oprema od 2,5% i Namještaj od 1,9%, zatim u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića od 0,4% usljed viših cijena u grupi Ulja i masnoće od 18,5% te u odjeljku Restorani i hoteli od 0,3%, zbog viših cijena u grupi Usluge u restoranima i kafićima od 0,3%.
U odjeljcima Rekreacija i kultura i Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.
Najveći pad cijena na godišnjem nivou, u aprilu 2021. zabilježen je kod Odjeće i obuće od 11,2%, zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine, dok je smanjenje od 0,1% zabilježeno u odjeljku Komunikacije zbog nižih cijena u grupi Telefonska i telefaks oprema od 2,2%.