RS: Potrošačke cijene u aprilu pale 2,1 posto

0
491
Cijene hrane i bezalkoholnih pića i duvana u prosjeku su u aprilu porasli za 0,2%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, u aprilu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, niži je za 2,1%.
U odnosu na april 2019. godine, ukupan indeks potrošačkih cijena u prosjeku je niži za 1,3%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje (COICOP) u aprilu u odnosu na mart 2020. godine, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,9%, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši je za 0,4%, indeks odjeljka Zdravstvo viši je za 0,3%, dok je indeks odjeljka Alkoholna pića i duvan viši za 0,1%.
Indeksi odjeljaka Odjeća i obuća, Komunikacije, Rekreacija i kultura, Obrazovanje i Restorani i hoteli ostali su nepromijenjeni, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Indeks odjeljka Prevoz niži je za 9,0%, indeks odjeljka Stanovanje niži je za 8,3%, dok je indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo niži za 0,5%.