RS: Potrošačke cijene u junu pale 0,6%, godišnja inflacija 0,3%

0
501
U februaru najviše su porasle cijene u odjeljku Hrana i bezalkoholni napici za 1,3%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, u junu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, niži je za 0,6%, dok je u odnosu na juni 2018. godine u prosjeku viši za 0,3%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u junu u odnosu na maj 2019. godine, indeks odjeljka Komunikacije viši je za 0,3%, indeks odjeljka Alkoholna pića i duvan viši je za 0,2%, dok su indeksi odjeljaka Zdravstvo, Rekreacija i kultura i Restorani i hoteli viši za po 0,1%.
Indeksi odjeljaka Obrazovanje i Ostala dobra i usluge ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 3,8%, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića niži je za 1,2%, dok su indeksi odjeljaka Namještaj i pokućstvo i Prevoz niži za po 0,2%. Indeks odjeljka Stanovanje niži je za 0,1%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Na godišnjem nivou, najveći rast cijena u junu 2019. u odnosu na isti mjesec lani, zabilježen je u odjeljku Stanovanje od 3,7%, usljed viših cijena u grupama Plin od 11,6% i Čvrsta goriva od 8,1%.
U odjeljku Alkoholna pića i duvan zabilježen je rast od 3,2%. U odjeljku Rekreacija i kultura povećanje na godišnjem nivou iznosi 1,4%. U odjeljku Zdravstvo povećanje iznosi 1,3%, u odjeljku Hrana i bezalkoholna pića rast je 0,8%. Više cijene u junu na godišnjem nivou zabilježene su i u odjeljku Restorani i hoteli od 0,6% i u odjeljku Komunikacije od 0,2%.
U odjeljcima Namještaj i pokućstvo i Obrazovanje cijene su u prosjeku ostale nepromijenjene.
Najveći pad cijena u junu 2019. u odnosu na isti mjesec lani, zabilježen je u odjeljku Odjeća i obuća od 13,0%, zatim u odjeljku Ostala dobra i usluge od 1,0%, a niže cijene od 0,2% zabilježene su i u odjeljku Prevoz.