RS: Potrošačke cijene u junu porasle 1,1%, godišnja inflacija 14,3%

0
297
Pokrivenost novembarske Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom iznosi 42,64%

Potrošačke cijene u bh. entitetu Republika Srpska su u junu 2022. u odnosu na prethodni mjesec porasle za 1,1%, dok su u odnosu na juni prošle godine u prosjeku više za 14,3%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u junu u odnosu na maj 2022. godine, indeks odjeljka Prevoz viši je za 3,2%, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši je za 2,4%, indeks odjeljka Alkoholna pića i duvan viši je za 1,5%, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 1,1%, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši je za 1,0%, indeks odjeljka Restorani i hoteli viši je za 0,9%,indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,7%, indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo viši je za 0,6%, dok je indeks odjeljka Zdravstvo viši za 0,3%. Indeks odjeljka Obrazovanje ostao je nepromijenjen. Indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 1,6%, dok je indeks odjeljka Komunikacije niži za 0,1%.
Od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene na godišnjem nivou zabilježene su u 11, a niže cijene u jednom odjeljku, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.
Najveći godišnji rast cijena u junu 2022. zabilježen je kod Prevoza za 34,6% zbog viših cijena u grupi Goriva i maziva od 55,7%, zatim Hrane i bezalkoholnih pića za 22,6%, zbog poskupljenja u grupama Ulja i masnoće od 66,8% i Hljeb i žitarice od 27,2%.
Niže cijene na godišnjem nivou, u junu 2022. zabilježene su u odjeljku Odjeća i obuća od 4,9%, usljed sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.