RS: Potrošačke cijene u maju niže za 0,1%, godišnja inflacija 7,3%

0
230
U maju u odnosu na april indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši je za 0,1%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, u maju 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, niži je za 0,1%, dok je u odnosu na maj 2022. godine u prosjeku viši za 7,3%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje (COICOP) u maju u odnosu na april 2023. godine, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge viši je za 0,7%, indeks odjeljka Restorani i hoteli viši je za 0,6%, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 0,4%, indeksi odjeljaka Akloholna pića i duvan, Namještaj i pokućstvo i Zdravstvo viši su za po 0,3%, indeks odjeljka Rekreacija i kultura viši je za 0,2%, dok je indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića viši za 0,1%.
Indeks odjeljka Obrazovanje ostao je nepromijenjen. Indeks odjeljka Prevoz niži je za 2,0%, indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 1,4%, dok je indeks odjeljka Komunikacije niži za 0,1%, podaci su Zavoda za statistiku RS.