RS: Potrošačke cijene u maju pale 0,2%, godišnja inflacija 2,3%

0
149
Cijene hrane bezalkoholnih pića u maju u odnosu na aprili niže su za 0,6%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj, u maju 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec, niži je za 0,2%. U odnosu na maj 2023. godine, indeks potrošačkih cijena u prosjeku je viši za 2,3%.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje (COICOP) u maju u odnosu na april 2024. godine, indeksi odjeljaka Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli viši su za po 0,4%, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 0,3%, indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo viši je za 0,2%, dok su indeksi odjeljaka Zdravstvo i Ostala dobra i usluge viši za po 0,1%. Indeksi odjeljaka Komunikacije i Obrazovanje ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Prevoz niži je za 0,9%, indeks odjeljka Odjeća i obuća niži je za 0,7%, indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića niži je za 0,6% dok je indeks odjeljka Rekreacija i kultura niži za 0,1%.
Na godišnjem nivou, od 12 glavnih odjeljaka proizvoda i usluga, više cijene zabilježene su u 11, a niže cijene u jednom odjeljku.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, najveći godišnji rast cijena u maju 2024. zabilježen je u odjeljku Restorani i hoteli 6,8%, usljed povećanja cijena u grupi Usluge smještaja od 13,5%, dok su niže cijene zabilježene u odjeljku Odjeća i obuća za 6,8%, zbog sezonskih sniženja konfekcije i obuće tokom godine.