RS: Potrošačke cijene u martu bez promjene

0
491
Cijene hrane, pića, duhana, stanovanja, komunikacije ostali su nepromijenjeni na mjesečnom nivou

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u martu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, ostao je nepromijenjen.
U odnosu na mart 2019. godine, ukupan indeks potrošačkih cijena u prosjeku je niži za 0,1%, saopšteno je iz Zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje u martu u odnosu na februar 2020. godine, indeks odjeljka Odjeća i obuća viši je za 2,1%, indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo viši je za 0,4%, dok su indeksi odjeljaka Hrana i bezalkoholna pića i Alkoholna pića i duvan viši za po 0,3%. Indeksi odjeljaka Zdravstvo, Komunikacije, Rekreacija i kultura, Obrazovanje i Restorani i hoteli ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Prevoz niži je za 1,7%, indeks odjeljka Ostala dobra i usluge niži je za 0,4%, dok je indeks odjeljka Stanovanje niži za 0,1%.