RS: Potrošačke cijene u novembru porasle 1,6% na godišnjem nivou

0
624
Cijene hrane i bezalkoholnih napitaka u aprilu porasle su za 5,6 posto

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u novembru 2018. u odnosu na prethodni mjesec ostao je nepromijenjen, dok je u odnosu na novembar 2017. u prosjeku viši za 1,6%, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku RS.
Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje, u novembru 2018. u odnosu na mjesec ranije indeks odjeljka Stanovanje i odjeljka Namještaj i pokućstvo viši su za po 0,5%, indeks odjeljka Odjeća i obuća za 0,3%, indeks odjeljka Alkoholna pića i duvan viši je za 0,2%, dok su indeksi odjeljaka Prevoz i Ostala dobra i usluge viši za po 0,1%.
Indeksi odjeljaka Zdravstvo, Komunikacije, Obrazovanje i Restorani i hoteli ostali su nepromijenjeni. Indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića niži je za 0,4%, dok je indeks odjeljka Rekreacija i kultura niži za 0,1%.