RS prodaje obveznice za 36 miliona KM

0
1079
Planirano zaduženje emisijom trezoraca u iznosu od 360 miliona KM, a obveznica 330 miliona KM

Ministarstvo finansija RS danas je objavilo javni poziv domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima za upis i uplatu 31. emisije obveznica Republike Srpske javnom ponudom.
U skladu sa odlukom Vlade RS radi se o emisiji dugoročnih obveznica javnom ponudom u planiranom iznosu od 36 miliona KM. Broj hartija od vrijednosti je 36.000, a nominalna vrijednost pojedinačne hartije od vrijednosti je 1.000 KM.
Aukcija obveznica RS na Banjalučkoj berzi (BLSE) planirana je za 4. mart ove godine.
U javnom pozivu je navedeno da je kamatna stopa fiksna, 3,5% na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti, a kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).
Unos kupovnih naloga je moguć 4. marta, u periodu od 8,30 do 11,30 sati. Upis je moguć kod ovlašćenih berzanskih posrednika, na Banjalučkoj berzi.
U javnom pozivu je navedeno i da je postoji dodatni period nakon aukcije, u slučaju da se cjelokupna količina obveznica u javnoj ponudi ne realizuje 4. marta 2019. godine.
Rok dospijeća 31. emisije obveznica RS je pet godina, do 6. marta 2024. godine.
U javnom pozivu navedena je i mogućnost prijevremenog otkupa, odnosno da Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske vršiti prijevremeni otkup.