RS: Proizvodnja u građevinarstvu u prvom kvartalu porasla 4,8%

0
310
Proizvodnja na objektima niskogradnje manja je za 3,7%, a u visokogradnji za 14%

Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u prvom tromjesečju 2021. godine, u poređenju sa prvim kvartalom 2020. godine, veća je za 4,8%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 7,5%, a na objektima niskogradnje veća je za 2,8%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Ukupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu u prvom tromjesečju 2021. godine, u poređenju sa prethodnim tromjesečjem veća je za 2,1%. Proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 2,8% a na objektima niskogradnje veća je za 1,5%.