RS: Proizvodnja u građevinarstvu u trećem kvartalu porasla 1,3%

0
314
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je 10%, a na objektima visokogradnje manja za 22,6%

kupna desezonirana proizvodnja u građevinarstvu Republike Srpske u trećem tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa prethodnim tromjesečjem veća je za 1,3%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 1,8% i na objektima niskogradnje za 1%.
Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u trećem tromjesečju 2020. godine, u poređenju sa trećim tromjesečjem 2019. godine, veća je za 3,8%. Prema vrsti građevinskih objekata, proizvodnja u građevinarstvu na objektima visokogradnje veća je za 8,8% i na objektima niskogradnje za 0,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.