RS: Promet industrije u aprilu manji za 0,7%, godišnji pad 4,5%

0
157
U prerađivačkoj industriji u periodu januar-juli 2023. zabilježen je pad od 5,4 posto

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u aprilu u poređenju sa martom 2023. manji je za 0,7%. Na domaćem tržištu zabilježen je rast od 0,5%, dok je na inostranom tržištu zabilježen pad od 1,7%.
U aprilu 2023. u poređenju sa aprilom 2022. godine, ukupni promet industrije u RS bilježi pad od 4,5%. Na domaćem tržištu zabilježen je pad od 1,3% i na inostranom tržištu pad od 7%.
U aprilu 2023. u odnosu na prethodni mjesec ukupni desezonirani promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju veći je za 1%, dok je promet intermedijarnih proizvoda manji za 1,2%, kapitalnih proizvoda za 1,9%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 9% i energije za 10,7%.
U aprilu 2023. u odnosu na april 2022. godine promet energije veći je za 38%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 9,1%, kapitalnih proizvoda za 9%, dok je promet trajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 9,5% i promet intermedijarnih proizvoda za 13,8%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.