RS: Promet industrije u martu veći za 7,2 posto

0
364
Najviše zaposlenih bilo je u Prerađivačkoj industriji

Ukupni desezonirani promet industrije u Republici Srpskoj u martu 2021. godine, u poređenju sa februarom ove godine, veći je za 7,2%. Promet na inostranom tržištu porastao je za 9,2%, a na domaćem tržištu za 5,2%.
U martu 2021. godine, u poređenju sa martom 2020. godine, promet industrije u RS-u bilježi rast od 18,6%. Na inostranom tržištu ostvaren je rast od 25,2%,a na domaćem tržištu rast od 11,8%.
U martu u odnosu na februar 2021. godine, ukupni desezonirani promet intermedijarnih proizvoda veći je za 10,4%, kapitalnih proizvoda za 9,0%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,6%, netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 3,1%, dok je promet energije manji za 16,8%.
Na godišnjem nivou, u martu 2021. u odnosu na isti mjesec lani, promet kapitalnih proizvoda veći je za 54,5%, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 52,7%, intermedijarnih proizvoda za 32,1%, dok je promet netrajnih proizvoda za široku potrošnju manji za 1,7% i promet energije za 81,5%, podaci su Zavoda za statistiku RS.