RS: Promet trgovine na malo u aprilu manji za 1,7 posto

0
845
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

U Republici Srskoj je ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u aprilu, u odnosu na mart 2019. godine, posmatran u tekućim cijenama, manji za 1,7 posto a u stalnim cijenama manji je takođe za 1,7 posto, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Indeks prometa trgovine na malo u aprilu 2019. godine ostvario je nominalni rast od 39,1 posto, a realni indeks rast za 38,6 posto u odnosu na baznu 2015. godinu.