RS: Promet trgovine na malo u aprilu veći za 1,3%

0
434
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan promet u trgovini na malo u Republici Srpkoj u aprilu u odnosu na mart 2022. godine, posmatran u tekućim cijenama, veći je za 1,3%, a u stalnim cijenama veći je za 0,2%.
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom, u tekućim cijenama, veći je za 8,3%, dok je promet u trgovini gorivima i mazivima veći za 0,8%.
Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-april 2022. godine u odnosu na isti period prošle godine nominalno je veći 26,8%, dok je realno veći za 16,5%.
Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u aprilu 2022. u odnosu na mart ove godine, posmatran u tekućim cijenama manji je za 1,1%, a u stalnim cijenama manji je za 3,5%, podaci su Zavoda za statistiku RS.