RS: Promet trgovine na malo u junu porastao 4,9 posto

0
742
Rast prometa u trgovni na malo u junu

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj je u junu u odnosu na maj 2019. godine, posmatran u tekućim cijenama veći je za 4,9 posto, a u stalnim cijenama veći je za 2,3 posto. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, indeks prometa trgovine na malo u junu 2019. nominalno je porastao za 34,6 posto, a realni indeks za 34,1 posto u odnosu na baznu 2015. godinu.