RS: Promet u trgovini na malo augustu pao 1,8%

0
576
Rast prometa u trgovni na malo u junu

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u augustu u odnosu na juli 2019. godine, posmatran u tekućim cijenama manji je za 1,8%, a u stalnim cijenama manji je za 0,5%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, indeks prometa trgovine na malo u augustu 2019. godine ostvario je nominalni rast od 51,9%, a realni indeks za 52,8% u odnosu na baznu 2015. godinu.