RS: Promet u trgovini na malo u aprilu manji 23,9%

0
352
U trgovini neprehrambenim proizvodima zabilježen je pad prometa od 2,7 posto

Pandemija virusa Covid-19 zahtijevala je uvođene određenih epidemioloških mjera i u bh. entitetu Republika Srpska, a jedna od mjera je bila i zabrana obavljanja trgovinske djelatnosti za pojedine privredne subjekte. Očekivano, to se odrazilo i na pad prometa u trgovini na malo.
U aprilu je došlo i do značajnijeg pada cijena nafte i naftnih derivata, što je dodatno uticalo na pad prometa kod privrednih subjekata čija je djelatnost trgovina nafte i naftnih derivata.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u aprilu ove godine u odnosu na mjesec ranije, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 23,9%, a u stalnim cijenama manji je za 17,5%.
Indeks prometa trgovine na malo u aprilu 2020. godine ostvario je nominalni pad od 4,7%, a realni indeks za 4,5% u odnosu na baznu 2015. godinu.