RS: Promet u trgovini na malo u avgustu veći za 6,7%

0
361
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

Ukupan promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u avgustu u odnosu na juli 2022. godine (posmatran u tekućim cijenama) veći je za 6,7%, a u stalnim cijenama veći je za 8,7%. Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom (u tekućim cijenama) veći je za 8,7%, dok je promet u trgovini gorivima i mazivima veći za 2,4%.
Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-avgust 2022. godine u odnosu na isti period prošle godine nominalno je veći 27,7%, dok je realno veći za 13,1%.
Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u avgustu 2022. u odnosu na juli ove godine u tekućim cijenama veći je za 0,6%, a u stalnim cijenama manji je za 1,2%, podaci su Zavoda za statistiku RS.