RS: Promet u trgovini na malo u februaru manji za 4,9%

0
91
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u februaru u odnosu na januar 2023. godine, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 4,9%, a u stalnim cijenama manji je za 5,2%.
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 13,9%, dok je promet u trgovini gorivima i mazivima manji za 2,0%.
Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-februar 2023. godine u odnosu na isti period 2022. godine je veći 12,7%, dok je realno veći za 4,2%.
Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u februaru u odnosu na januar 2023. godine, posmatran u tekućim cijenama veći je za 2,5%, a u stalnim cijenama manji je za 0,02%, podaci su Zavoda za statistiku RS.