RS: Promet u trgovini na malo u junu porastao za 11,5%

0
398
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

U Republici Srpskoj je ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u junu u odnosu na maj 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, porastao za 11,5%, a u stalnim cijenama veći je za 8,4%.
Indeks prometa trgovine na malo u junu 2020. godine ostvario je nominalni rast od 23,7%, a realni indeks za 29,9% u odnosu na baznu 2015. godinu, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.