RS: Promet u trgovini na malo u maju porastao za 8,3%

0
291
Rast prometa u trgovini na malo

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u maju u odnosu na april 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama veći je za 15,4%, a u stalnim cijenama veći je za 8,3%.
Indeks prometa trgovine na malo u maju 2020. godine ostvario je nominalni rast od 8,9%, a realni indeks za 14,7% u odnosu na baznu 2015. godinu, podaci su Zavoda za statistiku RS.