RS: Promet u trgovini na malo u novembru veći za 0,4%

0
477
Rast prometa u trgovini na malo

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj je u novembru 2019. godine, u odnosu na mjesec ranije, posmatran u tekućim cijenama veći za 0,4%, a u stalnim cijenama veći je za 0,7%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Indeks prometa trgovine na malo u novembru 2019. godine ostvario je nominalni rast od 29%, a realni indeks rast za 29,4% u odnosu na baznu 2015. godinu.