RS: Promet u trgovini na malo u oktobru manji za 2,1%

0
379
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom veći je za 26,9%

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u bh. entitetu Republika Srpska u oktobru u odnosu na septembar 2020. godine, posmatran u tekućim cijenama, manji je za 2,1%, a u stalnim cijenama manji je za 1,2%.
Indeks prometa trgovine na malo u oktobru 2020. godine ostvario je nominalni rast od 28,2%, a realni indeks za 34,6% u odnosu na baznu 2015. godinu, podaci su Zavoda za statistiku RS.