RS: Promet u trgovini na malo u oktobru porastao 3,5%

0
353
Rast trgovinskog prometa na malo u oktobru

Ukupan promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u oktobru u odnosu na septembar 2022. godine, posmatran u tekućim cijenama, veći je za 3,5%, a u stalnim cijenama manji je za 0,3%. Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom, posmatran u tekućim cijenama, veći je za 2,0%, dok je promet u trgovini gorivima i mazivima veći za 8,2%.
Indeks prometa trgovine na malo u periodu januar-oktobar 2022. godine u odnosu na isti period prošle godine nominalno je veći 27,9%, dok je realno veći za 13,2%.
Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u oktobru 2022. u odnosu na septembar tekuće godine, posmatran u tekućim cijenama veći je za 1,2%, a u stalnim cijenama manji je za 1,4%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.