RS: Prosječna neto plata u decembru 1.217 KM

Prosječna neto plata u 2022. godini iznosila je 1.144 KM, dok je prosječna bruto plata iznosila 1.730 KM

0
219
Rast prosječne neto plate u Federaciji BiH u martu, na mjesečnom i godišnjem nivou

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u decembru 2022. godine iznosila je 1.217 KM i nominalno je veća za 0,5%, a realno za 0,9% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na decembar prethodne godine nominalno veća za 17,2%, a realno za 3,2%.
Prosječna bruto plata isplaćena u decembru 2022. godine iznosila je 1.843 KM.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u decembru 2022. najviša prosječna neto plata isplaćena je u području Informacije i komunikacije i iznosila je 1.593 KM, a najniža prosječna neto plata u decembru 2022. isplaćena je u Građevinarstvu – samo 885 KM.
U decembru 2022. u odnosu na isti mjesec 2021, u 18 od 19 područja zabilježen je nominalni rast neto plate, od čega najviše u u područjima Obrazovanje 25,2%, Poljoprivreda, šumarastvo i ribolov 23,3% i Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada 22,8%. Nominalno smanjenje neto plate zabilježeno je jedino u području Finansijske i djelatnosti osiguranja – 1,5%.
Prosječna neto plata u 2022. godini iznosila je 1.144 KM, dok je prosječna bruto plata iznosila 1.730 KM. U odnosu na 2021. godinu, prosječna neto plata isplaćena u 2022. godini nominalno je veća za 13,9%, a realno za 1,1%, podaci su Zavoda za statistiku RS.