RS: Prosječna neto plata u martu smanjena na 886 KM

0
850
Neto plate u decembru 2023. realno su niže 0,9% u odnosu na prethodni mjesec

U Republici Srpskoj je prosječna neto plata isplaćena u martu 2019. godine iznosila 886 KM i manja je nominalno za 1,1%, a realno za 1,3% u odnosu na prethodni mjesec.
U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna neto plata u martu ove godine nominalno je porasla za 5,6%, a realno za 5,0%.
Prosječna bruto plata isplaćena u martu 2019. godine iznosila je 1.373 KM.