RS: Rast prometa u trgovini na malo u decembru za 1,4%

0
471
Rast prometa u trgovini na malo u RS-u na mjesečnom i godišnjem nivou

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u decembru u odnosu na novembar 2019. godine, posmatran u tekućim cijenama, veći je za 2,0%, a u stalnim cijenama veći je za 1,4%.
Indeks prometa trgovine na malo u decembru 2019. godine ostvario je nominalni rast od 38,8%, a realni indeks rast za 38,7% u odnosu na baznu 2015. godinu, podaci su Zavoda za statistiku RS.