RS: Rast prometa u trgovini na malo u novembru za 3,5%

0
528
Rast prometa u trgovini na malo u oktobru

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u novembru 2021. godine, u odnosu na prethodni mjesec, posmatran u tekućim cijenama veći je za 3,5%, a u stalnim cijenama veći je za 1,9%.
Indeks prometa trgovine na malo u novembru 2021. godine ostvario je nominalni rast od 41,1%, a realni indeks za 39,7% u odnosu na baznu 2015. godinu, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.