RS: Razgovori u fiksnoj telefoniji manji za 6,8 posto

0
555
Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima biće 18. aprila

U Republici Srpskoj je u drugom tromjesečju 2019. godine, broj pismonosnih pošiljki u odnosu na isti period prošle godine bio veći za tri posto. I broj paketnih pošiljki porastao je za 9,4%, dok je broj telegrama manji za 27%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, broj minuta razgovora u mobilnoj telefoniji u drugom tromjesečju 2019. u odnosu na isti period prošle godine veći je za 0,3%, dok je broj minuta razgovora u fiksnoj telefoniji manji za 6,8%.
Broj pretplatnika u mobilnoj telefoniji veći je za 6,6% u odnosu na drugo tromjesečje 2018. godine.