RS: Realni rast BDP-a u 2022. godini 3,9 posto

0
267
Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u 2022. nominalno veći 16,8% nego u 2021.

Bruto domaći proizvod (BDP) Republike Srpske u 2022. godini iznosio je 14 milijardi i 535 miliona KM, i u odnosu na 2021. godinu nominalno je veći za 16,3%, a realno za 3,9%.
BDP per capita (po stanovniku) u 2022. godini iznosio je 12.975 KM i u odnosu na 2021. godinu veći je za 17,1%.
Pozitivan doprinos realnom rastu BDP-a dale su skoro sve djelatnosti: Prerađivačka industrija (stopa realnog rasta 1,4%) sa učešćem u strukturi BDP-a od 12,8%; Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala (stopa rasta 12,5%) koja ima učešće u strukturi BDP od 12,7%; Saobraćaj i skladištenje (rast 10,9%); Djelatnost pružanja smještaja, pripreme i posluživanja hrane; hotelijerstvo i ugostiteljstvo (rast 4,6%); Informacije i komunikacije (rast 5,8%); Finansijske i djelatnosti osiguranja (rast 3,1%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (rast 10,5%), Umjetnost, zabava i rekreacija (rast 13,1%)…
Dvije djelatnosti su imale negativan doprinos realnom rastu BDP-a: Poljoprivreda, đumarstvo i ribolov bilježe realni pad od 2% i Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi realni pad od 3,5%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.
Tri najznačajnije djelatnosti (Prerađivačka industrija, Trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala te Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov) čine trećinu bruto domaćeg proizvoda.