RS se 38. emisijom obveznica zadužuje još 35 miliona KM

0
503
Prodajna vrijednost obveznica RS iznosila je oko 34,9 miliona KM, uz efektivnu kamatu od 3,47%

Na službeno berzansko tržište – tržište obveznica Banjalučke berze (BLSE) uvrštava se 38. emisija obveznica Republike Srpske (35.000 obveznica, nominalna vrijednost obveznice 1.000 KM) ukupne vrijednosti od 35 miliona KM.
Obveznicama Republike Srpske počinje se trgovati 18.02.2020. godine kontinuiranom metodom trgovanja. Dospijeće emisije obveznica je sedam godina od dana registracije emisije u Centralnom registru (07.02.2027. godine), kamata je 2,4% na godišnjem nivou, glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću, a kamata se isplaćuje jednom godišnje, navedeno je u odluci o 38. emisiji obveznica RS.
Iz Banjalučke berze je pojašnjeno da je 07.02.2020. godine Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka obavijestio BLSE o registraciji 38. emisije obveznica RS javnom ponudom te da je Ministarstvo finansija RS 13.02.2020. godine dostavilo zahtjev za uvrštenje obveznica na službeno berzansko tržište.
Do sada je Republika Srpska emitovala 61 emisiju obveznica: osam emisija za izmirenje obaveza po osnovu stare devizne štednje, dvije emisije za izmirenje obaveza prema dobavljačima, jednu emisiju za izmirenje obaveza po izvršenim sudskim odlukama, trinaest emisija obveznica za izmirenje obaveza po osnovu ratne štete, a sve u ukupnom iznosu od 1.015.313.075 KM i trideset sedam emisija dugoročnih obveznica RS javnom ponudom u iznosu od 1.449.770.000 KM.