RS se emisijom 5-godišnjih obveznica zadužuje još 25 miliona KM

0
844
Dnevni promet 40,3 hiljade KM

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske o dugoročnom zaduživanju za 2020. godinu Ministarstvo finansija ovog bh. entiteta objavilo je javni poziv za upis i uplatu 43. emisije dugoročnih obveznica RS javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.
Planirani iznos emisije obveznica Republike Srpske je 25 miliona KM s 5-godišnjim rokom otplate (datum dospjeća je 5.8.2025. godine). Broj hartija od vrijednosti je 25.000, nominalne vrijednosti po 1.000 KM.
Aukcija će se održati na Banjalučkoj berzi (BLSE) 3. augusta 2020. godine. Kamatna stopa je fiksna 3% na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti);
U javnom pozivu navedeno je i da Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade Republike Srpske, vršiti prijevremeni otkup obveznica.
Informativni materijali za investitore mogu se vidjeti na internet stranici Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) pod segmentom Ministarstvo finansija.