RS se emisijom obveznica želi zadužiti 300 miliona KM, rok otplate 5 godina

0
347
Novembarski promet na BLSE pogurali trezorski zapisi RS (51,42 miliona KM)

Republika Srpska je, u skladu sa odlukom entitetske vlade od 26. marta, danas objavila javni poziv za upis i uplatu 40. emisije obveznica RS javnom ponudom kojom će se pokušati zadužiti za 300 miliona KM:
Aukcija će se na Banjalučkoj berzi održati 14.04.2020. godine. Kako je navedeno u javnom pozivu broj hartija od vrijednosti iznosi 300.000, pojedinačne vrijednosti od 1.000 KM. Planirani iznos emisije je 300 miliona KM. Rok dospijeća je pet godina, odnosno 16.04.2025. godine.
U javnom pozivu je navedeno da je kamatna stopa fiksna, 2% na godišnjem nivou. Isplata glavnice je jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti), a kamata se obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije).