RS se emisijom trezorskih zapisa zadužuje još 20 miliona KM

0
630

U skladu s odlukom o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu, Ministarstvo finansija ovog bh. entiteta objavilo je javni poziv za učešće na aukciji trezorskih zapisa RS.
Aukcija trezorskih zapisa Republike Srpske na Banjalučkoj berzi biće održana 9. marta ove godine, a planirani iznos zaduženja putem ove emisije je 20 miliona KM (nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM), dok će stvarni iznos emisije biti poznat nakon zaključivanja aukcije po jedinstvenoj diskontnoj cijeni. Rok dospijeća je šest mjeseci, odnosno do 9. septembra 2022. godine.
Podsjetimo, Republika Srpska je do sada izvršila ukupno 69 emisija trezorskih zapisa.
Ministarstvo finansija RS navelo je da se nova emisija trezorskih zapisa planirana za 9. mart ove godine vrši radi obezbjeđenja sredstava za namjene propisane članom 13. Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama u skladu sa Odlukom o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa za 2022. godinu. Tom odlukom definisano je da će se, tokom budžetske godine, prilikom zaduživanja po osnovu emitovanih trezorskih zapisa voditi računa da maksimalni iznos kratkoročnog duga u toku 2022. može biti najviši do 8% redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini.