RS se prodajom 5-godišnjih obveznica zadužuje još 30 miliona KM

0
320
Obaveze i potraživanja kompenzovalo je 445 učesnika

U skladu sa odlukom Vlade RS o dugoročnom zaduživanju entitetsko ministarstvo finansija objavilo je javni poziv za upis i uplatu 52. emisije obveznica RS javnom ponudom svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima.
U ponudi je 30.000 hartija od vrijednosti, nominalne pojedinačne vrijednosti od 1.000 KM, te je planirani iznos emisije obveznica 30 miliona KM. Rok dospijeća je pet godina, odnosno do 14.10.2027. godine.
Aukcija bi se trebala održati na Banjalučkoj berzi 12.10.2022. godine.
U obavijesti je navedeno da je kamatna stopa fiksna 5% na godišnjem nivou, da je isplata glavnice jednokratno po dospijeću (po isteku roka od pet godina od dana registracije emisije kod Centralnog registra hartija od vrijednosti), dok se kamata obračunava na glavnicu i isplaćuje jednom godišnje – po isteku svake godine od dana registracije emisije.
U obavijesti je navedeno i da Ministarstvo finansija može u skladu sa posebnom odlukom Vlade RS vršiti prijevremeni otkup.