RS se prodajom 5-godišnjih obveznica zadužuje još 30 miliona KM

0
250
Banjalučka berza

Kako bi popunila budžetske izdatke, Republika Srpska ide u novo zaduženje – prodajom dugoročnih obveznica u vrijednosti od 30 miliona KM.
Naime, Ministarstvo finansija RS je u skladu sa odlukom entitetske vlade objavilo javni poziv zainteresovanim fizičkim i pravnim licima za učešće u javnoj ponudi petogodišnjih obveznica RS. U ponudi je 30.000 hartija od vrijednosti, nominalne vrijednosti po 1.000 KM, što znači da je planirani iznos emisije 30 miliona KM.
Rok dospjeća je 23.12.2027. godine. U ponudi je navedeno da je kamatna stopa fiksna 5% na godišnjem nivou.
Aukcija obveznica RS na Banjalučkoj berzi (BLSE) zakazana je za 21. decembar ove godine.