RS: Štednja građana u bankama porasla 3%, na blizu 2,4 milijarde KM

0
1450
Izvor: Agencija za bankarstvo Republike Srpske

Ukupni depoziti u komercijalnim bankama u Republici Srpskoj na kraju prvog tromjesečja iznosili su 5 milijardi i 928,5 miliona KM i manji su za dva posto u odnosu na kraj 2018. godine (6 milijardi i 50 miliona KM).
Depoziti u domaćoj valuti (KM) na kraju prvog kvartala 2019. bili su na približno istom nivou kao i na kraju 2018. godine (oko 3,6 milijarde KM), ali su za 1% povećali učešće u strukturi depozita jer je došlo do smanjenja depozita u stranoj valuti, na 2,3 milijarde sa 2,4 milijarde KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz informacije Agencije za bankarstvo RS o poslovanju banaka u prva tri mjeseca 2019. godine.
U sektorskoj strukturi, depoziti građana porasli su za 3 posto, a depoziti vladinih institucija za 8 posto. Međutim, depoziti privatnih preduzeća i drušatava smanjeni su za 15 posto, a a javnih i državnih preduzeća za 17 posto.
Prema podacima entitetske agencije za bankarstvo, ukupna štednja građana u bankama u Republici Srpskoj na kraju prvog kvartala 2019. godine iznosila je 2 milijarde i 396 miliona KM i veća je za tri posto u odnosu na kraj 2018. godine (2 mlrd. i 327 miliona KM).
Oročena štednja i dalje čini 75 posto ukupne štednje i ima rast od 4 posto, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 25% ukupne štednje i veća je za 3 posto u odnosu na kraj 2018. godine.