RS: Stopa inflacije u oktobru 1,3 posto

0
781
Iako su u novembru potrošačke cijene pale 0,1%, hrana i ostale usluge su porasle 0,9%

Ukupan indeks potrošačkih cijena u Republici Srpskoj u oktobru 2018. u odnosu na prethodni mjesec ove godine viši je za 1,3%, podaci su Republičkog zavoda za statistiku RS.
U odnosu na oktobar 2017. godine, ukupan indeks potrošačkih cijena u prosjeku je viši za 1,6%. Posmatrano po odjeljcima namjene potrošnje u oktobru u odnosu na septembar 2018. godine, indeks odjeljka Stanovanje viši je za 9,9%, indeks odjeljka Prevoz viši je za 1,0%, indeks odjeljka Odjeća i obuća i odjeljka Ostala dobra i usluge viši su za po 0,4%, dok je indeks odjeljka Zdravstvo viši za 0,1%. Indeksi odjeljaka Komunikacije, Rekreacija i kultura, Obrazovanje i Restorani i hoteli ostali su nepromijenjeni.
Indeks odjeljka Hrana i bezalkoholna pića niži je za 0,5%, indeks odjeljka Alkoholna pića i duhan niži je za 0,2%, dok je indeks odjeljka Namještaj i pokućstvo niži za 0,1%.