RS: Trgovinski promet u junu u tekućim cijenama veći za 0,7%

0
606
Rast prometa u trgovni na malo u junu

Ukupan desezonirani promet u trgovini na malo u Republici Srpskoj u junu u odnosu na maj 2021. godine, posmatran u tekućim cijenama, veći je za 0,7%, dok je u stalnim cijenama veći za 0,8%.
Indeks prometa trgovine na malo u junu 2021. godine ostvario je nominalni rast od 38,2%, a realni indeks za 42,2% u odnosu na baznu 2015. godinu, podaci su Zavoda za statistiku RS.